Telafi Edici Vergi Nedir?

Konuşmacı: Burhan ÇOBAN
Son Güncellenme Tarihi: 5.01.2017

Telafi Edici Vergi Nedir?

Üçüncü ülke menşeli bir eşyanın ithal edildikten sonra üretim sürecini müteakip ihraç ürünü olarak A.TR Dolaşım Belgesi ve menşe ispat belgeleri eşliğinde AB üyesi ülkelere, Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığımız ülkelere, Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonuna veya Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonuna taraf olan ülkelere ihraç edilmesi halinde, ithal edilen eşya ile ilgili ihracat sırasında beyan usulüne tabi olarak ödenen vergidir.Telafi edici vergi ihraç edildiği tarihteki vergi oranı ve kura göre hesaplanır ve ödenir.

Daha açık bir ifade ile Dahilde İşleme rejimine tabi tutulan bir eşya ithal edildiği anda gümrük vergisine tabi ise gümrük vergileri teminata bağlanır. Bu eşya A.TR belgesi ve Menşe ispat belgesi eşliğinde AB üyesi ülkelere, serbest ticaret anlaşması olan ülkelere, Pan-Avrupa ve Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelere ihraç edilirken ithal esnasında alınmayan gümrük vergileri tahsil edilir. Böylece eşya serbest dolaşımda bulunan eşya statüsünü almaktadır.

Avrupa Topluluğuna üye ülkelere ihraç edilen her türlü harp, araç, gereç, teçhizat, makine, cihaz ve sistemleri ile bunların yapım, bakım ve onarımlarında kullanılacak yedek parçalar için, bu ürünlerin elde edilmesinde üçüncü ülke menşeli eşya kullanılmış olsa bile telafi edici vergi tahsilatı yapılmamaktadır.

Ayrıca dahilde işleme izin belgesi kapsamında ülkemizde doğmuş ve büyütülmüş canlı hayvanlar ile avlanma ve balıkçılık faaliyetlerinden elde edilen ürünler ve bunlardan elde edilen ürünlerin menşe ispat belgeleri eşliğinde, AT’ye üye ülkeler ve/veya STA imzaladığımız bir ülkeye ihracatında; bu ürünlerin elde edilmesinde kullanılan üçüncü ülke menşeli eşyaya ilişkin verginin tahsilatı aranmamaktadır.

Kaynak: Kaynak ihracat 2006/12 sayılı teb. 33 maddesi Gümrük Yönetmeliğinin 402. ve 432. maddeleri

Burhan ÇOBAN (Gümrük Müşaviri)

Etiketler
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Diğer Videolar