Yatırım Teşvikleri Orta - Yüksek Teknolojili Ürünler

Son Güncellenme Tarihi: 20.10.2016 |

Yatırım Teşvikleri Orta - Yüksek Teknolojili Ürünler

Yatırım Teşvikleri Orta - Yüksek Teknolojili Ürünler

Bilindiğe üzere Yatırım Teşvik Sistemi, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar çerçevesinde düzenlenmiştir. 

Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında 4 uygulama mevcuttur:

1) Genel Teşvik Sistemi

2) Bölgesel Teşvik Uygulamaları

3) Büyük Ölçekli Yatırımlara Sağlanan Teşvikler

4) Stratejik Yatırımlara Sağlanan Teşvikler

Bölgesel Teşvik Uygulamaları çerçevesinde ise bir alt uygulama olarak Karar'ın 18. Maddesi'nde düzenlenen "Alt Bölge Desteğinden Yararlanacak Yatırımlar" bulunmaktadır.

2012/3305 sayılı Kararda değişiklik yapan Karar ile Madde 18'e şu ifade eklenmiştir:

"OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta – yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerden EK-6'da belirtilenlerin üretimine yönelik yatırımlar, İstanbul ili hariç olmak üzere, 1'inci, 2'nci ve 3'ncü bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4'üncü bölgede uygulanan, 4'üncü, 5'inci ve 6'ncı bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır. Bu fıkra kapsamında düzenlenecek teşvik belgeleri için asgari sabit yatırım tutarı 1'inci ve 2'inci bölgelerde 1 milyon TL, diğer bölgelerde 500 bin TL'dir."

Yatırım Teşvik Sistemi çerçevesinde illerin bölgelere göre dağılımını gösteren harita ile anılan değişiklik çerçevesinde desteklenecek ürünlerin listesi ekte yer almaktadır. Ürünler incelendiğinde ait oldukları sanayi kollarının kimya, makine – teçhizat, elektrikli makineler ve otomotiv olduğu görülmektedir.

Yukarıdaki maddede dikkat çeken husus, İstanbul'un sözkonusu uygulama dışında bırakılmış olmasıdır. Ancak 1. Bölge'de yer alan komşu illerde bu ürünlerin üretimine yönelik gerçekleştirilecek asgari 1.000.000 TL tutarındaki yatırımlar da sözkonusu uygulama çerçevesinde 4. Bölge'ye sağlanan destek unsurlarından faydalanabilecektir.

Kaynak: Gümrük TV

Etiketler
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Haberler