Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Mesleğinin Köküne Kibrit Suyu Dökmek

Son Güncellenme Tarihi: 13.04.2017 |

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Mesleğinin Köküne Kibrit Suyu Dökmek

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Mesleğinin Köküne Kibrit Suyu Dökmek
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği, hukuki dayanağını 4458 sayılı Gümrük
Kanunu'nun 10. ve 226. maddelerinden almaktadır. Gümrük Yönetmeliğinde 2007 yılında
yapılan değişiklikle Yönetmeliğin 694. maddesine, "ekonomik etkili gümrük rejimleri, nihai
kullanım, basitleştirilmiş usul uygulamaları ve diğer gümrük işlemlerinin doğru olarak
uygulanmasını sağlamak için; Müsteşarlık gerekli gördüğü tespit işlemlerini belirleyeceği usul
ve esaslar çerçevesinde gümrük müşavirleri eliyle yaptırılmasına yetkilidir" ifadesi
eklenmiştir. Sistem 2008 tarihinde yürürlüğe giren 60 sayılı Tebliğle uygulamaya başlamış;
2010 tarihinde Gümrük Yönetmeliği'nin 574-578 inci maddelerindeki yeni düzenlemelerle ve
60 sayılı Tebliğ yerine çıkartılan 2 sayılı Gümrük Genel ile Yetkilendirilmiş Gümrük
Müşavirliği mesleği saygın bir kariyer mesleği haline dönüştürülmüştür. 2008 yılından bu
yana uygulanmakta olan sistem sayesinde, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerine tevdi
edilen işlemlerin, kamu yararı bakımından eskisiyle kıyaslanamayacak derecede olumlu bir
şekilde icra edildiği bütün dış ticaret paydaşlarının ortak görüşüdür.

Hal böyleyken, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 02/12/2014 tarih ve 29193 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği ile
31.12.2014 tarihinden sonra Özel ve Genel Antrepolara eşya Giriş&Çıkış İşlemleri (AN6-
AN8), Dönemsel Sayımlar (AN7) ve Elleçleme işlemleri (AN9) Yetkilendirilmiş Gümrük
Müşavirlerinden alınarak, bunların yerine eskiden olduğu gibi memur görevlendirileceği
hüküm altına alınmıştır. Gümrük Müşavirleri Dernekleri ve YGM’ler tarafından bu haksız
uygulama için Danıştay nezdinde iptal ve yürümenin durdurulması yönünde dava açılmış ve
Bakanlığın bu meyandaki hukuksuzluğu Danıştay tarafından da tescillenmiştir.

Henüz daha Danıştay kararının mürekkebi kurumadan, Bakanlık 30.06.2014 tarihli 29402
sayılı Resmi Gazete ile Gümrük Yönetmeliğinde değişiklikler yapmak suretiyle
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Mesleğinin ipini çekmiştir. Kamu yararı ve hazine
haklarının sigortası olarak bizzat Bakanlığın kendisi tarafından ihdas edilen söz konusu
güzide meslek, başta mevcut sayın Bakanın ve dar bir bürokrat çevresinin sebebini
bilemediğimiz linç girişimine tabi tutulmuş ve tutulmaya da devam etmektedir. Bakanlık söz
konusu yönetmelik değişikliği ile sadece Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin köküne
kibrit suyu dökmekle kalmamış; Danıştay Kararlarını da yok saymak suretiyle hukuk devletini
ayaklar altına almıştır.

Geldiğimiz noktada Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerine yargısız infaz şöyle dursun;
maalesef yargıya rağmen infaz yapıldığı izahtan varestedir. Haksız ve hukuksuz uygulamaya
yargı karıyla “Dur” denilmişken, kazanılmış haklara saygının anayasal bir güvence olduğu
tescillenmişken, suç ve ceza tanımı mevzuatımızda aleni bir şekilde hüküm sürüyorken,
hukuk tanımaz bir tavırla Gümrük Yönetmeliği de alet edilerek Yetkilendirilmiş Gümrük
Müşavirinin üstü çizilmiştir olan maalesef budur...

Aklın ve mantığın sınırlarını zorlayan; Gümrüklerde benzeri görülmemiş yasaya rağmen;
yasa değişikliği, bir hukuk garabeti olarak anılacağı muhakkaktır. Bununla birlikte bu
garabetin, önceden olduğu gibi yüce Türk yargısının adalet duvarına toslayacağı kaçınılmaz
görünmektedir. Umulur ki, adalet kimse mağdur olmadan tecelli etsin…

Haki DEMİRTAŞ
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri
Etiketler
Haki Demirtaş
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Köşe Yazıları