Yetkilendirilmiş Yükümlüler Nasıl İzleniyor?

Son Güncellenme Tarihi: 1.02.2018 |

Yetkilendirilmiş Yükümlüler Nasıl İzleniyor?

Yetkilendirilmiş Yükümlüler Nasıl İzleniyor?
Sayın okurlar, birönceki yazımda Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklerin bu yılbaşında yürürlüğe girdiğini belirtmiştim. Geçen yıl ekim ayında değiştirilen Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'nin 153'üncü maddesinin 4. fıkrasında yapılan değişiklik uyarınca, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahipleri tarafından, soru formlarının sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren üç yılda bir kez sertifika sahibinin mevcut durumunu yansıtacak şekilde güncellenmesi gerekiyor. Ocak ayı sonunda Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü bir yazı yayınlayarak Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesi konusunda yapılması gerekenlere açıklık getirmiş bulunuyor.

Şöyleki;

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası'nın düzenlendiği tarih esas alınarak, her üçüncü yılın sonuna tekabül eden tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar güncel soru formunun hazırlanması ve düzenlendikleri tarihi izleyen 15 iş günü içerisinde sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne ibraz edilmesi gerekiyor.

Soru formu yıllık güncelleme döneminde bir önceki yıl ibraz edilmiş olsa da, sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren üç yıl geçmişse soru formunun güncellenmesi şart koşuluyor.
Örneğin, Şubat 2015 tarihinde sertifika almış olan bir firmanın, Şubat 2016 ve Şubat 2017 tarihlerinde soru formu güncellemesini yapmış olsa da üç yıllık sürenin dolduğu Şubat 2018 tarihinde soru formunu güncellenmesi gerekiyor. Bu durumda bir sonraki güncelleme dönemi de Şubat 2021 oluyor.

Ayrıca, 13.01.2018 tarihinden sonra yapılacak soru formu güncellemelerinde, elektronik soru formunun kullanılmasına ilişkin işlemler de birönceki yazımızda belirttiğim gibi olacaktır.
Bunlardan başka aynı yazıya göre, yönetmeliğin 158 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yıllık faaliyet raporunun usul ve esaslarına ilişkin düzenlemenin henüz yapılmamış olması nedeniyle, bu aşamada yalnızca soru formunun güncellenmesine ilişkin yükümlülüğün yerine getirilmesi yeterli bulunduğu belirtiliyor.

Aslında, sertifika sahibi şirketlerin yıllık faaliyet raporu büyük önem taşıyor. Bu konudaki denetimin kim tarafından yapılması gerektiği hususuna biranönce açıklık getirilmesi ve raporun usul ve esaslarının açıklanması gerekiyor. Sertifika alan şirket sayılarının artmakta olduğu gerçeği dikkate alındığında bu konuda acil bir düzenleme yapılması icap ediyor.

Güven unsuru esas alınarak antrepolarda görevlendirilen Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri için bazı kriterlerin esas alınması suretiyle bu denetimlerin yaptırılması ve raporların idarelere sunulması şeklinde işlem yapılması mantıklı bir yol olarak gözüküyor.

Kaynak: https://www.dunya.com/kose-yazisi/yetkilendirilmis-yukumluler-nasil-izleniyor/401087
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Haberler