YGM’ler Yaş ve Eğitim Kriterine Takılacak Mı?

Son Güncellenme Tarihi: 11.07.2018 |

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte yer alan bazı maddelerine itirazına ilişkin olarak Danıştay Kararı yayımlandı. Peki Danıştay Kararı neleri içeriyor?

YGM’ler Yaş ve Eğitim Kriterine Takılacak Mı?
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri tarafından 07.10.2016 tarihli ve 29850 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2009 tarihli Gümrük Yönetmeliğin mülga 576. Maddesini yeniden düzenleyen 32. Maddesinin (g) ve (ğ) bentlerinin mülga 578. Maddesini yeniden düzenleyen 34. Maddesinin ve yürürlük maddesi olan 40. Maddesinin iptali istemiyle bir dava açılmıştı.


Geçtiğimiz günlerde söz konusu davaya yönelik olarak Danıştay Kararı yayımlandı.

İlgili Danıştay Kararına ulaşmak için tıklayınız.


Danış Kararında Ne Diyor

Danıştay 15. Dairesi konuya ilişkin kararında söz konusu davaya yönelik olarak kısmi ret, kısmi iptale karar verdi. Danıştay dava konusu yönetmelik değişikliklerinden 32. ve 34. maddelerin reddine ve 40. Maddenin iptaline karar verdi.

hakim tokmak ile ilgili görsel sonucu

Kısmi ret kısmi iptal ne demek;
kararda yaş, eğitim ve davaya konu edilen diğer hususlar yönünde mahkeme idarenin uygulamada değişikler yapabilecek yetkiye sahip olduğunu belirterek, hukuka aykırılık görülmediği ve bu konuda ki talebin reddedildiği vurgulanıyor. Öte yandan yürürlük maddesinin ise iptal edildiği belirtiliyor.

Karar Hukuken Ne Anlam Geliyor

Danıştay Kararının hukuki mütalaasına yönelik olarak Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri ile yaptığımız görüşmelerde Danıştay kararının nasıl yorumlanması gerektiğini sorduk. Gelen cevaplar belirtilen hususlar şöyle;

Bu kararla yaş eğitim ve dava konusu edilen diğer hususlardaki yönetmelik değişikliğinin yürürlük maddesinin iptali edildiği belirtiliyor. İptal kararına bağlı olarak idarenin hali hazırda YGM Yetki Belgesi ile çalışan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin yaş ve eğitim şartlarını taşımasını isteme imkanı kalmamıştır deniliyor. Konuya ilişkin olarak yeni bir düzenleme yapılmasına gerek olduğunun altı çiziliyor.

kanun maddeleri ile ilgili görsel sonucu

Daha önce yayınlanan 7 Seri Nolu Tebliğ ile Yaş ve Eğitim kriterine uyma şartı 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmıştı. Ancak Danıştay tarafından verilen karar ile bu tarihe yönelik dayanağın ortadan kalktığı ve 31.12.2019 tarihinden sonrada YGM Yetki Belgelerinin geçerliliğinin devam edeceği söyleniyor.

Yeni bir düzenleme yapılmaması durumunda, şu an YGM olarak devam edenlerin ve bu günden sonra YGM Yetki Belgesi alacak kişilerin bölge sınırlaması, ortaklık sınırlaması, stajyer çalıştırma gibi huşuslarda eskiden olduğu gibi sınırlama olmaksızın faaliyetlerine devam edebilecekleri görüşüne yer verildi.

yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği ile ilgili görsel sonucu

Farklı Görüşler

Danıştay 15. Dairesinin aldığı kararın yorumlanmasında farklı görüşler de belirtiliyor. Söz konusu kararda belirtilen hususların mevcut YGM Yetki Belgelerinin 31.12.2019 tarihinde geçerliliğini yitirmesini engellemediği söyleniyor. Mahkemenin eğitim ve yaş kriterlerine yönelik talebi reddettiğinin altı çiziliyor. Bu tarihten sonra yeni yönetmelikte getirilen eğitim ve yaş sınırlaması gibi kriterlere göre YGM Yetki Belgesi başvurularının 31.12.2019 tarihinden sonra mevcut yönetmelik kapsamında yapılması gerekebileceği konusunda da görüşler ifade ediliyor.

Gümrük TV
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Haberler