Yönetmelik ve Tebliğ Değişikliği

Son Güncellenme Tarihi: 21.10.2020 |

Ticaret Bakanlığı, Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü, “Yönetmelik ve Tebliğ Değişikliği” hakkında bir yazı yayımladı.

Yönetmelik ve Tebliğ Değişikliği
Ticaret Bakanlığı, Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü, “Yönetmelik ve Tebliğ Değişikliği” hakkında bir yazı yayımladı.


Yazıda; 10.09.2020 tarihli ve 31240 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği ile getirilen günlük raporun, sayım tutanakları ve diğer önemli olaylara ilişkin bilgileri içeren ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirince sunulan bir rapor olduğu belirtildi.

Bu raporun uygulamaya alınmasındaki temel amacın, idare tarafından antrepoların izlenebilirliğinin arttırılması ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin sözleşme imzaladıkları antrepolardaki görev ve sorumluluklarının altının çizilmesi olduğu ifade edildi.


Bunun yanı sıra, bürokrasiyi azaltmak adına gün içerisinde önemli bir olay olmaması halinde idareye gönderilen bu raporlara onay ve ret işlemi yapılmayacağının düzenlendiği belirtildi.

11.08.2020 tarihli ve 31210 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Gümrük Yönetmeliği'nin 575 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının (ç) bendi “Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin bağlı bulunduğu veya sözleşme imzaladığı antreponun bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğü ve Gümrük Müşavirleri Derneğine kayıtlı olmaları gerekir.” şeklinde değiştirildiği anımsatıldı.


Bu değişiklik ile birlikte, YGM’lerin bağlı bulundukları ya da sözleşme imzaladıkları antreponun bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne kayıtlı gümrük müşavir yardımcılarıyla çalışmasına imkân sağlandığı belirtildi.
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Haberler