Yurt Dışından Gemi Yat Getirene Vergi İncelemesi Yok

Son Güncellenme Tarihi: 25.07.2016 |

Yurt Dışından Gemi Yat Getirene Vergi İncelemesi Yok

Yurt Dışından Gemi Yat Getirene Vergi İncelemesi Yok

Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın ipuçlarını verdiği, kapsamlı vergi ve sigorta primlerine ilişkin kanun teklifi TBMM’ye sunuldu. Hükümet varlık barışına vergi affını da eklerken yurt dışından getirilecek varlıklara gemi ve yatları da ekledi

Kanun teklifine göre, yurt içinde vergi ve sigorta primleriyle trafik ve benzeri idari cezalarını kapsayan her türlü kamu alacağına ödeme kolaylığı geliyor. Yurt dışından parasını getirenlere yönelik inceleme zırhının kapsamı daha da genişletildi.

YAT VE GEMİSİNİ GETİRENE AF

Hükümet, daha önce tasarı olarak hazırlayıp Meclis'te geri çektiği yurt dışı varlıklarını yurda getirilmesine yönelik af düzenlemesini kamu alacaklarına getirdiği büyük affın içerisine koydu. Yeni düzenlemeye göre, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yanı sıra her türlü gemi, yat ve diğer su araçlarını, Türkiye'ye getiren gerçek ve tüzel kişiler söz konusu varlıklarını serbestçe tasarruf edebilecekler. Eski tasarıda yer alan ve varlıkların Türkiye'deki bir banka veya aracı kuruma bildirilmesi zorunluluğu kaldırıldı, onun yerine usul ve esasları belirleme yetkisi Maliye Bakanlığı'na verildi.

İTHALDE VERGİ ÖDEME

Yasa teklifine göre, Türkiye'ye getirilerek ilgili sicile veya kütüğe kaydedilen her türlü gemi, yat ve diğer su araçlarının Türkiye'ye getirilme ve kayıt işlemleri nedeniyle ithalde alınan vergiler dahil herhangi bir vergi, resim, harç veya diğer mali yükümlülükler ile bunlara ilişkin cezalar alınmayacak. Buna göre, yurt dışında gemisi olanlarla yasa çıktıktan sonra yurt dışından gemi veya yat satın alanlar, bu yasadan yararlanıp hiçbir vergi ödemeden gemi ve yat ithal etme imkanına kavuşacak.

ZIRH DA GENİŞLEDİ

Teklife göre, parasını ya da gemisini getirenlere sırf bu işlemin yapılmış olmasından dolayı ve bu işlemden hareket edilerek “hiçbir şekilde” vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı ile herhangi bir araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma yapılamayacak, vergi cezası ve idari para cezası kesilemeyecek. Önceki düzenlemede TCK dahil muaf tutulacak yasalar açıkça yazılırken bu kez yasa ismi sayılmadan “herhangi bir soruşturma, inceleme veya kovuşturma” yapılamayacağı hükmü getirildi. Böylece kara para soruşturmaları da dahil para ve yatını getirenler her türlü inceleme ve soruşturmadan kurtarılmış oldu.

İÇERİYE DE VERGİ VE CEZA AFFI

Düzenlemeyle yurt içine de geniş kapsamlı vergi ve prim affı getirildi. Teklife göre, her türlü vergi, sigorta primi, trafik cezaları dahil idari para cezalarından oluşan tüm kamu alacaklarına ödeme kolaylığı uygulanacak.  Vadesinde ödenmemiş tüm kamu alacaklarının üzerindeki ceza ve faizler silinecek. Onun yerine anapara borç Yurt İçi Üretici Fiyatı (Yİ-ÜFE) oranında artırılarak tahsil edilecek. Ayrıca gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine matrah artırımı ile kasa ve stok affı imkanı getiriliyor. Mükellefler bunun dışında devletten gizledikleri gelirleri için yeniden beyanname verebilecek.

50 MİLYAR TL BEKLENİYOR

Borcunu yapılandıran Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefleri araçlarının muayenesini yaptırabilecekler. Vergi borcunu yapılandıran, beyanname veren, matrah artıran mükelleflere geriye dönük 5 yıl boyunca vergi incelemesi yapılmayacak, ceza kesilmeyecek. Geçmişte yeniden yapılandırmaya girip taksitlerini ödeyemeyenlere de bu yasa teklifiyle ikinci bir fırsat getirildi. Düzenleme sayesinde devletin kasasına 50 milyar lira civarında kaynak girmesi bekleniyor.

İşte yapılandırmanın ayrıntısı

Yapılandırmada vergi, sigorta primi ve trafik cezaları, MTV, ödenmeyen su faturaları, Emlak Vergisi gibi günü geçmiş kamu alacaklarının tümüne uygulanacak. Elektrik borçları ise özel sektöre ait olduğu için yapılandırma dışı kalacak. Çalışan emeklilerin ödemesi gereken sosyal güvenlik destek primi ile cezaları da kapsama alındı.

 Borçların üzerindeki ceza ve yüksek oranlı faizler silinecek. Borcun anaparasına ÜFE oranında daha düşük faiz işletilecek.

 KDV ile Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine matrah artırımı, gelirini beyan etmeyenlere yeni beyanname verme hakkı getirilecek.

 İşletmelere yeni bir stok ve kasa affı gelecek.

 Borcunu yapılandıran, matrahını artıran ya da yeni beyanname verenler geriye dönük 5 yıllık vergi incelemesinden kurtulacak.

 Bu kapsamda 90 milyar liralık vergi, 72 milyar liralık SGK prim borcu yapılandırılacak.

 Yaklaşık 13 milyon vatandaş ile şirketler yapılandırmadan yararlanacak.

Devlete olan tüm borçlar peşin ya da 18 taksitte ödenecek. Peşin ödeyenin ÜFE oranı yarı yarıya silinecek, taksitle ödeyene yüzde 1.08 ila yüzde 1.24 oranında ilave faiz getirilecek. Bir takvim yılında iki taksit ödemeyenin yapılandırma hakkı kaybolacak.

Yapılandırma ve af 30 Haziran ve önceki yıllara ait borçları kapsıyor.

Kaynak: Sözcü / Erdoğan Süzer

Etiketler
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Haberler